مدیر فروش

شرح موقعیت شغلی:

پیگیری استراتژی های فروش برای بدست آورن مشتریان جدید و تجزیه و تحلیل داده های فروش و ایجاد برنامه هایی برای رسیدن به اهداف فروش

تعیین اهداف و برنامه های عملکردی و استاندارهای دقیق و عینی برای کارشناسان فروش

بررسی و ارائه گزارش عملکرد تیم فروش

 آموزش مستمر کارشناسان فروش در جهت رشد و ارتقای آنان 

مذاکره با مشتریان با هدف معاملات سودمند و رسیدگی به شکایات و نظرات

شناسایی ریسک ها و فرصت های مرتبط با فروش و تلاش در جهت کنترل آنها

شناسایی و تحلیل رقبا و همچنین بازار هدف و بهترین روش های دسترسی به آن

شرایط احراز موقعیت شغلی:

دارای حداقل سه سال تجربه مدیریتی در حوزه فروش سازمانی

قابلیت توسعه و تیم سازی

مهارت های ارتباطی و انگیزه بالا برای رسیدن به اهداف فروش

تسلط بر اصول مذاکره

توانایی ارائه و تحلیل گزارشات فروش ، رقبا ، بازار و … در بازه های زمانی معین

توانائی پیش بینی بازار و تقاضا و تخمین روند فروش

قدرت حل مسائل و مهارت های تحلیلی

شارپ و با انرژی و منظم

آشنایی با نرم افزار های سازمانی از قبیل: word، excel و PowerPoint

081-34383301